In Nederland hebben we diverse onderwijsinstellingen. Zelf heb ik mijn lagere en middelbare school in Heerenveen afgerond om daarna te gaan studeren aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ik was benieuwd hoeveel geld zo’n grote instelling ontvangt van de overheid.

Onderwijsinstellingen krijgen van de overheid één budget voor alle kosten die zij maken, ook wel lumpsum genoemd. De hoogte hiervan wordt bepaald door het aantal leerlingen, leeftijd en soort onderwijs. Onderwijsinstellingen ontvangen ook extra geld om het onderwijs te verbeteren. En minstens zo interessant, hoe staan deze instellingen er financieel eigenlijk voor? In deze blog licht ik een dashboard toe waarmee deze laatste vraag wordt beantwoord.

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Data & visueel inzicht

Voor mijn Tableau Silver Skillbelt heb ik twee dashboards gepresenteerd. De data hiervoor heb ik verzameld van de open data pagina van DUO. Hier is allerlei interessante data te vinden. Zodoende kwam ik uit bij de onderwijsuitgaven, aantal leerlingen en financiële kengetallen. Voordat ik deze data kon gebruiken, heb ik de data met behulp van Alteryx software samengevoegd en geprepareerd. Ik heb ervoor gekozen om de data te beperken tot mbo/hbo/wo instellingen. Door middel van het onderstaande dashboard kan de volgende vraag beantwoord worden: Hoe financieel gezond zijn de onderwijsinstellingen?

Wat is nu de kracht van een dashboard ten opzichte van een paar Excel bestanden? Het gebruik van visualisaties, filters, interacties en kleur zorgt voor een beter begrip van de data en maakt vergelijken gemakkelijker. Hieronder zie je hoe het dashboard eruit ziet (niet geschikt voor mobiel):

Analyse

Met het bovenstaande dashboard kunnen vragen beantwoord worden zoals: ‘Welke universiteit was het meest solvabel in 2018?’. In de scatterplot (rechts) zie je bijvoorbeeld de vergelijking tussen de Rijksuniversiteit van Groningen (RuG) en de Universiteit Twente (UT). Net als de rest zit niemand in de ‘gevarenzone’.

Echter is de RuG behoorlijk meer solvabel dan de UT (laagst van alle universiteiten in 2018). Dit betekent dat de RuG beter financiële tegenslagen kan opvangen. Ook is te zien dat de liquiditeit van de RuG hoger is.

Daarnaast kan je aan de kleur van de bolletjes ook zien hoe het is gesteld met de huisvestingsratio. Deze ratio geeft aan wat het aandeel van huisvestingslasten is ten opzichte van de totale lasten. In 2018 zitten de universiteiten van Utrecht en Wageningen op het randje van acceptabel.

Ik nodig je uit om zelf verder te gaan met ontdekken en vergelijken.

Infotopics & onderwijs

Infotopics biedt sinds 2003 al onderwijsoplossingen voor diverse onderwijsinstellingen. Denk aan een begrotingsapplicatie alsook integrale managementinformatie. Hiermee kunnen elke dag meer dan duizend onderwijsorganisaties sturen met inzicht. Wil je meer weten, neem dan contact op met ons onderwijsteam.