Hoger Onderwijs

De turbulente omgeving van het hoger onderwijs en de diversiteit van faculteiten of academies binnen uw organisatie, vragen om heldere, relevante inzichten op elk organisatieniveau zodat de organisatie als geheel, maar ook de faculteiten en academies apart effectief, proactief en integratief kunnen sturen om zo het beste onderwijs te kunnen blijven geven aan studenten.

Onze onderwijsoplossing stelt je in staat te sturen met inzicht op onder andere de thema’s:

Studentaantallen

Wat betekent de krimp voor mijn studentaantallen? Welke lokale en regionale verschillen op het gebied van studentaantallen hebben effect op mijn instroom? Welke stappen moet ik nú nemen op basis van te verwachten studenten om goed te kunnen sturen op mijn formatie? Infotopics Onderwijs geeft je de inzichten waardoor je in staat bent te sturen met visie. Hieronder een voorbeeld van een prognosemodel:

Formatie

Welke inzet heb ik nodig, wat is de verhouding taken/contacturen en welke kosten hangen hiermee samen? Monitoring van de geplande formatie-inzet helpt je in control te blijven. Infotopics Onderwijs biedt jou deze controle. Een voorbeeld daarvan zie je hier:

Ziekteverzuim

Hoe zorg ik voor de juiste arbeidsomstandigheden voor mijn personeel? Hoe creëer ik duurzame inzetbaarheid? Kan ik inschatten wat het te verwachten verloop is van mijn personeel, gepland en ongepland? Infotopics Onderwijs ondersteunt jouw vraag met inzichten uit (jouw eigen) data. Hieronder zie je een dashboard van een ander actueel vraagstuk: wat kan ik doen aan mijn ziekteverzuim waardoor ik werkgeluk stimuleer en de organisatie op volle kracht houdt? Naast dit inzicht krijg je ook een goed beeld van de kosten die samenhangen met het verzuim.

Benchmarking

Hoe zorg ik dat ik altijd en overal over de juiste informatie beschik op bedrijfskundig en onderwijskundig vlak zodat ik op ieder moment het goede gesprek kan voeren met mijn stakeholders? Hoe weet ik in één oogopslag hoe ik presteer ten opzichte van mijn collega-scholen binnen het bestuur of groep? Infotopics Onderwijs verschaft jou dit inzicht. Van globaal tot op detail-niveau. Hieronder een voorbeeld:

Financieel

Hoe houd ik grip op de financiën? Hoe zorg ik dat geld visie volgt zodat het onderwijsprogramma ook echt uitgevoerd kan worden? Welke kosten kan ik de komende tijd verwachten en heb ik nog financiële ruimte? Hoe presteert de ene school ten opzichte van de andere?  Infotopics Onderwijs helpt je met het verschaffen van dit inzicht. Hieronder een voorbeeld van een begrotingsbewaking:

Onderwijsresultaten

Welke effecten hebben ingezette onderwijsveranderingen? Hoe doen mijn studenten het in het vervolgonderwijs? Waar zie ik afwijkingen? Infotopics Onderwijs helpt je bij het krijgen van inzicht in elk gewenst onderdeel van Onderwijsresultaten. Altijd met de mogelijkheid te koppelen aan andere thema’s, zoals HRM of financiën. Hieronder een greep uit inzichten in Onderwijsresultaten:

Ruimtebeheer

Is er noodzaak tot verbouwen of kan ik mijn gebouw efficiënter benutten? Waardoor komt mijn inefficiënte gebruik van mijn gebouw(en)? Wat is de impact van deeltijdaanstellingen op mijn bezettingsgraad van mijn gebouw? Infotopics Onderwijs geeft je inzicht in deze en andere vragen op het gebied van bezettingsvraagstukken. Hieronder een voorbeeld van een bezettingsgraadoverzicht:

Naast de aangegeven voorbeelden leveren wij ook inzicht in de volgende thema’s

  • arbeidsmarkt
  • studenttevredenheid
  • studentuitval
  • huisvesting
  • marketing

Generiek, maar op maat

Sommige instellingen hebben behoefte aan een standaardoplossing. Dat kan. We implementeren snel en adequaat zodat je  aan de slag kunt! Liever inzicht in 1 of enkele thema’s? Geen probleem.  Ook dan ben je door onze snelle service in no-time “in de lucht” en in control.

Self-service

Eigen inzichten creëren binnen je eigen platform? Ook mogelijk! Wij leveren “stekkers” waarmee je datakwaliteit gewaarborgd is en waardoor je zelf regie voort op de gewenste inzichten. Vanzelfsprekend ondersteunen wij je als je even op weg geholpen moet worden!

Ook enthousiast of nieuwsgierig geworden?