VO

Elke dag zetten onderwijsprofessionals in het PO  en VO zich in voor het beste onderwijs voor iedere leerling. Besturen en directie hebben de verantwoordelijkheid voor zowel bedrijfsvoering als voor onderwijsresultaten. Deze taak wordt steeds complexer en omvangrijker. Vragen als onderstaande zijn aan de orde van de dag:

 • welke krimp van leerlingaantallen kan ik verwachten en welke gevolgen heeft dat?
 • hoe zorg ik voor een toekomstbestendige formatie?
 • hoe voorspel ik het vertrek van personeel?
 • wat zijn de gevolgen van mijn ziekteverzuim op financiën en onderwijskwaliteit?
 • wat kan of moet ik doen om een rijk en gevarieerd onderwijsaanbod te blijven bieden?

Voorbeelden

Leerlingaantallen

Wat betekent de krimp voor mijn leerlingenaantallen? Welke lokale en regionale verschillen op het gebied van leerlingenaantallen hebben effect op mijn instroom? Welke stappen moet ik nú nemen op basis van te verwachten leerlingen om goed te kunnen sturen op mijn formatie? Infotopics Onderwijs geeft je de inzichten waardoor je in staat bent te sturen met visie. Hieronder een voorbeeld van een prognosemodel.

Formatie

Welke inzet heb ik nodig, wat is de verhouding taken/contacturen en welke kosten hangen hiermee samen? Monitoring van de geplande formatie-inzet helpt je in control te blijven. Infotopics Onderwijs biedt je deze controle. Een voorbeeld daarvan zie je hier:

Ziekteverzuim

Hoe zorg ik voor de juiste arbeidsomstandigheden voor mijn personeel? Hoe creëer ik duurzame inzetbaarheid? Kan ik inschatten wat het te verwachten verloop is van mijn personeel, gepland en ongepland? Infotopics Onderwijs ondersteunt jouw vraag met inzichten uit (jouw) data. Hieronder zie je een dashboard van een ander actueel vraagstuk: wat kan ik doen aan mijn ziekteverzuim waardoor ik werkgeluk stimuleer en de organisatie op volle kracht houdt? Naast dit inzicht krijg je ook een goed beeld van de kosten die samenhangen met het verzuim.

Benchmarking

Hoe zorg ik dat ik altijd en overal over de juiste informatie beschik op bedrijfskundig en onderwijskundig vlak zodat ik op ieder moment het goede gesprek kan voeren met mijn stakeholders? Hoe weet ik in één oogopslag hoe ik presteer ten opzichte van mijn collega-scholen binnen het bestuur of groep? Infotopics Onderwijs verschaft jouw dit inzicht. Van globaal tot op detail-niveau. Hieronder zie je een voorbeeld.

Financiële

Hoe houd ik grip op de financiën? Hoe zorg ik dat geld visie volgt zodat het onderwijsprogramma ook echt uitgevoerd kan worden? Welke kosten kan ik de komende tijd verwachten en heb ik nog financiële ruimte? Hoe presteert de ene school ten opzichte van de andere?  Infotopics Onderwijs helpt je met dit inzicht. Hieronder een voorbeeld van een begrotingsbewaking.

Onderwijsresultaten

Welke effecten hebben ingezette onderwijsveranderingen? Hoe doen mijn leerlingen het in het vervolgonderwijs? Waar zie ik afwijkingen? Infotopics Onderwijs helpt je bij het krijgen van inzicht in elk gewenst onderdeel van Onderwijsresultaten. Altijd met de mogelijkheid te koppelen aan andere thema’s, zoals HRM of financiën. Hieronder een greep uit inzichten in Onderwijsresultaten.

Door inzicht waarde creëren!

Inzicht en sturing op financiën, personeel, huisvesting en onderwijsresultaten is niet meer voldoende om ook in de toekomst goed uitvoering te kunnen geven aan de onderwijskundige opdracht. Wij stellen bestuurders en directie in staat om in plaats van bij te sturen, proactief te handelen op hun bedrijfsvoering om het onderwijs optimaal te ondersteunen. Integraal inzicht in de actuele en toekomstige situatie in de gehele bedrijfsvoering helpt hen daar bij.

Wij stellen schoolorganisaties in staat door integrale managementinformatie te sturen op een gezonde, toekomstbestendige bedrijfsvoering met als resultaat inzicht en grip op de ontwikkeling van:

 • leerlingenaantallen
 • formatie
 • HRM
 • strategische personeelsplanning
 • financiën
 • onderwijsresultaten
 • huisvesting

Hierboven kun je een aantal voorbeelden vinden!

Ook enthousiast of nieuwsgierig geworden?