Infotopics Onderwijs levert actiegerichte, integrale managementinformatie, onafhankelijk van de gebruikte bronsystemen. Je beschikt elk moment over de meest actuele inzichten waardoor je altijd “in control” bent en te allen tijde verantwoording kunt afleggen aan de Inspectie of andere stakeholders voor jouw organisatie.

Onderwijsopbrengsten niet meer in (verplichte) aparte informatiesystemen zoals bijvoorbeeld CumLaude, MMP of Educator, maar geïntegreerd in een eigen omgeving met eigen streefwaarden. Datzelfde geldt voor de begrotingsapplicatie.

Van een totaal oplossing met volledige ontzorging tot data-als-een-service (DAAS): Infotopics Onderwijs helpt!

Door ons standaard geleverde beheerapplicatie ben je niet meer afhankelijk van een dure consultant indien je aanpassingen wilt in je managementinformatie.

Ook enthousiast of nieuwsgierig geworden?