Schoolondersteuningsprofielen

Het Infotopics Onderwijs profiel is een digitaal instrument om de ondersteuning op een eenvoudige manier in beeld te brengen. Met het instrument kunnen scholen snel informatie verzamelen. Op het niveau van het samenwerkingsverband ontstaat zo zicht op de dekkingsgraad van het ondersteuningsaanbod.

  • het profiel is gebaseerd op de ijkpunten van basisondersteuning van de PO- en VO-Raad en het inspectietoezicht
  • er zijn uitwerkingen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, inclusief het (voortgezet) speciaal onderwijs
  • wij kunnen zorgen voor maatwerk en deskundige begeleiding
  • het samenstellen van de profielen gebeurt digitaal

Afhankelijk van de behoefte leveren wij rapportages op het niveau van de school, het samenwerkingsverband, besturen, gemeenten en/of wijken.

Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan…

Maatwerk mogelijk

Het profiel gaat uit van een standaard profiel. Vanuit deze standaard zijn er mogelijkheden om een eigen inkleuring te geven aan het profiel met eigen begrippen en aanvullingen. Zo kan elk samenwerkingsverband (swv) en elk bestuur kiezen voor maatwerk.

Ondersteuning o.b.v. kennis en kwaliteit

Infotopics Onderwijs vormt samen met twee onderwijsadviesbureaus de Q3-groep. Samen brengen deze partners al meer dan 20 jaren hun kwaliteiten in op de terreinen van kwaliteitszorg, passend onderwijs, opbrengstgericht werken, innovatie en informatiesystemen voor PO, VO en (V)SO

Eenvoud telt

Het profiel slaat aan door eenvoud, slagkracht en maatwerk. Inmiddels maken bijna 3000 scholen gebruik van het profiel. Weinig bureaucratie en geen dikke documenten die scholen moeten opstellen, maar een eenvoudige digitale vragenlijst.

Samen komen we tot een eenvoudig profiel

Schoolondersteuningsprofiel Onderwijs

Ook enthousiast of nieuwsgierig geworden?