Impera

Begroten wordt makkelijk, intuïtief en veilig. Infotopics Onderwijs stelt met haar beproefde begrotingstool Impera ruim 180 besturen al 17 jaar in staat om eenvoudig een integrale (meerjaren)begroting en formatieplanning op te stellen.  Zo worden de juiste beslissingen om nóg beter onderwijs te kunnen bieden gewaarborgd. Geen ingewikkelde Excel-sheets meer die foutgevoelig en onoverzichtelijk zijn. Wél een transparante, veilige, overzichtelijke en flexibele oplossing die naadloos integreert met uw managementinformatie.

Een goede begroting houdt rekening met externe omstandigheden. Daarom wordt er naast alle bekende bronsystemen voor financiën en personeel ook voor u relevante openbare data toegevoegd zodat u altijd “in control” bent. Nu en in de toekomst.

Verantwoordingsmodule

Begroten is 1, verantwoorden is 2. Daarom  bieden we standaard een verantwoordingsmodule aan waardoor u altijd grip en zicht heeft op uw begroting. Ontwikkelt de realisatie zich niet zoals begroot, dan kunt u rechtstreeks en gericht vanuit Impera hierover aan uw collega vragen stellen. Dat kan ook andersom, want begrotingsbewaking ligt niet alleen bij de afdeling Planning & Control.

Ook enthousiast of nieuwsgierig geworden?

Bekijk ook onze voorbeeld dashboards!

Wij nemen snel contact met je op!